ฃอ ขวด

ฃอ ขวด ภายนอกที่ดูแข็งแรงแต่ภายในนั้นอ่อนไหวมาก เพราะฃอ ขวดรู้ดีว่าเมื่อตัวเองหมดประโยชน์ทุกคนก็จะโยนทิ้ง ฃอ ขวดหวังแค่ใครสักคนเห็นคุณค่าและนำมันกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง