ญอ หญิง

ญอ หญิง หญิงสาวอ่อนหวานรักสวยรักงามน่าทนุถนอม ผู้ที่มีความงดงามทั้งภายในและภายนอก ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เพราะญอ หญิงคิดเสมอว่า ความสวยภายนอกอยู่กับเราไม่นาน แต่ความดีจากภายในต่างหากที่จะอยู่กับเราไปตลอด