คอ ควาย

คอควายผู้ขยันขันแข็งและอดทน ถึงแม้จะต้องไถนาอย่างเหน็ดเหนื่อยและลำบาก คอควายก็มีรอยยิ้มเสมอ เพราะภูมิใจที่ความเหนื่อยแลกมาเพื่อให้ชาวบ้านอิ่มท้อง