ปอ ปลา

เจ้าปอ ปลาแสนซน ชอบขึ้นมาเล่นน้ำ มีบ้านอยู่ในทะเลกับครอบครัวปลาน้อยใหญ่และเหล่าปะการังของเธอ และเธอก็มีนิสัยร่าเริงสดใส