ณอ เณร

ณอ เณร เณรน้อยเจ้าปัญญา แสนขยัน ได้ใช้เวลาว่างช่วงฤดูร้อนในการบวชเณร เรียนรู้พระธรรมคำสอน สืบทอดศาสนา แถมยังเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย