ผอ ผึ้ง

เจ้าผึ้งน้อยอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง รักเพื่อนพ้อง ช่วยเหลือซึ้งกันและกัน ในหมู่ดอกไม้ที่สวยงาม เจ้าผึ้งขยันทำงานงาน เก็บเกสรดอกไม้มาทำน้ำหวาน