ฝอ ฝา

มีเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อ ข้าวสวย ข้าวสวยรักในการทำอาหาร และ ฝอ ฝา เป็นเพื่อนของเธอ ทุกครั้งที่เข้าครัว ข้าวสวย และฝอ ฝา จะช่วนกันทำอาหารที่แสนอร่อย ข้าวปรุงอาหาร ส่วนฝอ ฝา มีน่าที่เปิด ปิด หม้อ เอาไว้เพื่อนให้อาหารสุก ทั้งสองช่วยกันอย่างสนุกสนาน