ตอ เต่า

ตอ เต่า เจ้าเต่าตัวน้อยชอบทานผักอาศัยอยู่ในป่าดอกไม้ที่สวยงาม เจ้าเต่ารักธรรมชาติ รักความสงบ และมีเหล่าผีเสื้อเป็นเพื่อนของเทอ