ชอ ช้าง

ชอ ช้างตัวใหญ่ใจดี อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ ชอช้างเป็นสัตว์ร่างใหญ่ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตใจดี ทำให้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งป่าต่างหลงรักความโอบอ้อมอารีและความมีน้ำใจของชอ ช้าง