ฏอ ปฏัก

ปฏัก คือ คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป ปฏัก เป็นไม้ท่อนกลมยาวที่ฝังเหล็กแหลมตรงปลาย เป็นไม้ถือเอาไว้ตีต้อนวัวควาย เพื่อบังคับให้ทำตามที่ต้องการ