ศอ ศาลา

ศอ ศาลาเป็นคนมีน้ำใจมีลำธารน้อยเป็นเพื่อน ศอ ศาลา อยากให้เวลาที่ทุกคนเหนื่อยมานั่งพักให้ผ่อนคลาย โดยศอ ศาลาจะคอยบังแดดบังฝนให้อย่างเต็มใจ