มอ ม้า

มอ ม้า ผู้ร่างเริง คอยสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนในไร่ ชอบวิ่งไปวิ่งมาช่วยเหลืองานคนในไร่ มอ ม้า จึงเป็นขวัญใจของคนงานในไร่ ช่วงเวลาที่มอ ม้า โปรดปรานที่สุด คือการอาบน้ำ เพราะหลังอาบน้ำ มอ ม้า สดชื่น สะอาด และมีแต่สาวๆมาเล่นด้วย