ฮอ นกฮูก

นกฮูกถือเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาด เจ้าปัญญา และความร่ำรวย ธรรมชาติของนกฮูก จะออกหากินในเวลากลางคืน ซึ่งตาของ นกฮูก สามารถมองเห็นวัตถุในที่มืดได้ดีกว่าตาของมนุษย์ราว 100 เท่า (เนื่องจากตาสองตาของมันทำงาน ประสานกัน ทำให้สามารถมองเห็นเป็นมุมกว้างรวมกัน 100 องศา และมุมมองของตาทั้งสองนั้นเหลื่อมซ้อนกันถึง 70องศา การที่มุมของ ทัศนวิสัยซ้อนกันเช่นนี้ทำให้มันเห็นวัตถุ 3 มิติเช่นเดียวกับตาคน พรสวรรค์เช่นนี้ช่วยให้มันกะระยะทางของเหยื่อได้ดีกว่านก ทุกชนิดในโลก )