ถอ ถุง

เด็กหญิงน้ำใสผู้ที่รักการชอปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ เทอเป็นเพื่อนกับถอ ถุง แต่ก่อนหน้าที่น้ำใส จะมาเจอถอ ถุงนั้น น้ำใสใช้ถุงพลาสติกในการชอปปิ้งมาตลอด จนมาวันหนึ่งเทอเกิดสงสัยและหาข้อมูลมาว่า ถุงพลาสติก 1 ใบนั้น ใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน น้ำใสกังวลกับเรื่องนั้นเพราะเธอรักโลก และอยากจะช่วยสิ่งแวดล้อม เธอจึงเปลี่ยน และมาพบกับถุงผ้า นั้นก็คือ ถอ ถุง ทั้งคู่มีความสุขที่ได้ใช้เวลาชอปปิ้งด้วยกัน ถอ ถุง ยินดีที่จะทำหน้าที่ใส่ของให้น้ำใส ถอ ถุงรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ช่วยธรรมชาติ และรู้ว่าตนเองมีค่า