พอ พาน

พอ พาน ตั้งตารอคอยงานไหว้ครูทุกปี เพราะพอ พาน จะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเป็นพิเศษ ประดับด้วยดอกไม้สวยๆเพื่อแสดงความขอบคุณคุณครูที่ช่วยสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดี