ฅอ ฅน

ฅนเราทุกคนเกิดมาไม่เท่ากัน ต่างอาชีพ ต่างความคิด แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ เลือกที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้ เราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน ในที่ที่เดียวกัน และแน่นอนเราต้องรู้จักมีน้ำใจให้กัน ช่วยเหลือกัน เหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือการทำความดี เพราะเมื่อวันนึงที่เราต้องจากไป ความดีของเราก็ยังคงอยู่