ซอ โซ่

ซอ โซ่ ผู้รักในความยุติธรรม ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ไม่ว่าใครทำผิดกฎหมาย ซอ โซ่ ก็จับขังอย่างไม่มีข้อยกเว้น ถ้าไม่อยากให้ซอโซ่จับขัง โตขึ้นมาเป็นคนดี ไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย นะคะเพื่อนๆ