ฒอ ผู้เฒ่า

ฒอ ผู้เฒ่า ชายแก่ใจดี ผู้มักมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ลูกหลานฟังเสมอ เวลาลูกหลานมาเยี่ยม ผู้เฒ่ามักจะบอกลูกหลานอยู่เสมอ ว่าสุขใดเล่าจะเท่าการที่ลูกหลานไม่ลืม