ฌอ เฌอ

หลายคนอาจสงสัยว่าตัวอักษรตัวนี้อ่านว่า ฌอ เฌอ หรือ ฌกะเชอ กันแน่ จริงๆแล้วอ่านว่า ฌอ เฌอ ค่ะ แปลว่าต้นไม้ ถ้าอ่านว่ากระเชอ จะกลายเป็นภาชนะอย่างหนึ่งแทนนะคะ ฌอ เฌอ ต้นไม้ใหญ่ คอยให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์ คนในหมู่บ้านจึงหวงแหน ช่วยกันดูแลรักษา ไม่ให้ผู้ใดมาตัดฌอ เฌอ ไป เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนจ้องแต่จะตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตน ทำให้เกิดภัยธรรมชาติและเป็นทำให้เกิดโลกร้อนด้วย คนในหมู่บ้านกลัวที่จะเห็นลูกหลานของตนเกิดมาดมควันพิษแทนที่จะเป็นอากาศบริสุทธิ์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันรักษา ฌอ เฌอ เป็นอย่างดี