ภอ สำเภา

ภอ สำภำ ลำน้อยผู้มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลฝ่าดงพายุมรสุม ก็ไม่ได้ทำให้สำเภาลำน้อยท้อถอย สำเภาน้อยคิดอย่างเดียวว่าจะต้องไปถึงฝั่งให้ได้แม้ระหว่างจะต้องเจออุปสรรคมากมายก็จะไม่ท้อถอย