หอ หีบ

หอ หีบเก็บมหาสมบัติจมอยู่ใต้ทะเล ทุกคนล้วนอยากได้มาเป็นของตัวเอง แต่เมื่อทุกคนที่มาหยิบสมบัติที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับไปก็มีแต่ความโชคร้าย เมื่อหลายคนเจอเหตุการณ์เดียวกันจึงไม่มีใครกล้าหยิบสมบัติไปอีกเลย ตอนนี้นอกจากปะการังแล้วหีบมหาสมบัติกลายเป็นเหมือนเครื่องประดับใต้ท้องทะเล ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันไปดำน้ำดูความสวยงามของมัน