ดอ เด็ก

ดอ เด็ก คือ เมล็ดพันธ์ที่เติมเต็มไปด้วยความหวัง ความเบิกบาน จิตใจที่บริสุทธิ์ นำมาซึ่ง คลังความสุขแห่งรอยยิ้ม