วอ แหวน

ประเพณีของการสวมแหวนแต่งงานเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ วัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก แต่ว่าภายหลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดยมีความเชื่อที่ว่า นิ้วนางข้างซ้ายนั้นมีเส้นเลือดแห่งความรักอยู่ โดยเส้นเลือดนี้จะเชื่อมต่อไปยังหัวใจ ซึ่งเป็น "สัญลักษณ์ของความรัก"