ออ อ่าง

ออ อ่างนั้นเป็นมีนิสัยชอบสะสมน้ำฝน จึงมีประโยชน์เวลาที่ต้องการใช้น้ำและเป็นอีกวิธีที่หนึ่งที่ช่วยประหยัดทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และสามารถเอามาให้ในสวนของหนูมาดีอีกด้วย