ฆอ ระฆัง

ฆอ ระฆัง ระฆังแห่งการเริ่มต้น ทุกๆเช้า ชายผู้เฝ้าหอคอยจะสั่นระฆังศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ส่งเสียงดังกังวาลไปทั่วหมู่บ้านเพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นวันใหม่ให้แก่ชาวบ้าน