ฉอ ฉิ่ง

ฉอ ฉิ่ง เป็นเครื่องตีประเภทเครื่องกำกับจังหวะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในวงดนตรีประเภทต่างๆ ฉอ ฉิ่ง ชอบงานรื่นเริง โดยฉอ ฉิ่งจะเป็นผู้สร้างเสียงดนตรีให้งานรื่นเริงเป็นไปอย่างสนุกสนาน