ฐอ ฐาน

ฐ ฐาน มีหน้าที่รองรับสิ่งต่างๆ คอยกั้นระหว่างวัตถุต่างๆกับพื้น ฐ ฐานไม่เคยนึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเป็นได้แค่เพียงฐาน เพราะ ฐ ฐานคิดเสมอว่า ถ้า ฐานไม่ดี ไม่แข็งแรง วัตถุที่อยู่บนฐานก็จะไม่แข็งแรงด้วย